Eurasipomer Eurasier- Finnish Lapphund
   Eurasipomer  Eurasier- Finnish Lapphund 

America de Eurasipomer

                                              EXPOSICIONES

 

CLASE JOVEN : 

EXPOSICION NACIONAL DE VALLADOLID C.C.J. MEJOR DE RAZA.

 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE VALLADOLID : C.C.J. - C.C.I.B. J. MEJOR DE RAZA 

 

EXPOSICION NACIONAL MADRID : C.C.J MEJOR DE RAZA .

 

CLASE INTERMEDIA :

 

INTERNACIONAL DE VALENCIA 2023 : C.A.C. - C.A.C.I.B. - B.O.B. 

 

 

                       PADRE                                                  MADRE.

          Bon Nadal Chorm of Silk       -    Asia Bis et Gloria

                      Ver Pedigree                                                 Ver Pedigree

                                                     TITULOS 

 

PRÓXIMAS CAMADAS.  

 

 

 

Contacto.