Eurasipomer Eurasier- Finnish Lapphund
   Eurasipomer  Eurasier- Finnish Lapphund 

EN EL RECUERDO

GLIVIA DE MHUNNER

EROS DE EURAVALL. (OVI)

LUNA DE EURASIPOMER